آزمون 3 فروردین پایه دوازدهم و فارغ التحصیل تجربی


مواد امتحانی

زیست دوازدهم 14000103

تابع 14000103

شروع آزمون