دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۸ صبح شروع و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳ پایان می پذیرد، لطفا در این بازه زمانی کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایید.
لازم به ذکر می باشد که هر دانش آموز تنها یکبار مجاز به درخواست کارت ورود به جلسه می باشد، لذا در وارد نمودن اطلاعات خواسته شده دقت کافی را داشته باشید.